สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2561. โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เลขที่ 102 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ปรับปรุงแก้ไข โดยครูณัฐพล บัวพันธ์