รายชื่อผู้สมัครแข่งขันคอมพิวเตอร์ ม.ต้น

๑. การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน … ทีม
๑.๑ เด็กหญิงรัตน์ติยากร  บริบาล และ เด็กหญิงอินทิราพร  นามวงษ์ ม. ๓/๒
๑.๒

๒.การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D   จำนวน … ทีม
๒.๑ นายชูเกียรติ  สุตะพันธ์  และนางสาวศิริลักษณ์ เถระพันธ์  ม. ๓/๒
๒.๒ นายพลวัต  แก้วศรีจันทร์ และนายวัฒนา สุขศิลา ม. ๓/๒
๒.๓
๒.๔

๓. การเขียนเว็บเพจ(เว็บเอดิเตอร์) จำนวน … ทีม
๓.๑ นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ และนายสุรเชษฐ์  สายลาม   ม. ๓/๒

๔. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ จำนวน … ทีม
๔.๑ นายอรรถวิทย์  สุขสบาย  และ นายเจษฎา  อรรคบุตร  ม. ๓/๒
๔.๒ เด็กชายรัฐพล  รัตนะวัน และ เด็กชายกฤษณพงศ์  แก้วประดับ ม.๒/๑

 

One response to “รายชื่อผู้สมัครแข่งขันคอมพิวเตอร์ ม.ต้น

  1. Pingback: สมัครแข่งขันคอมพิวเตอร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *