ผลงานนักเรียน

1. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( โปรแกรม Paint )ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค  ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์
สุริยาพร พรวิไล


2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( โปรแกรม Paint )ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีpornvilaisuriya


3. รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์( โปรแกรม Paint )ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

paint-ระดับชาติ 55 paint-ระดับชาติ55-2


4. รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการวาดภาพ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( โปรแกรม Paint )ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

intuorn pornvilai


5. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง   กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( โปรแกรม Paint )ไม่กำหนดช่วงชั้น-บกพร่องทางการเรียนรู้   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่  7 – 9 ธันวาคม 2555  ณ   จังหวัดชัยภูมิ

paint

พรวิลัย-ชัยภูมิ55 สุริยาพร-ชัยภูมิ55


6. รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( โปรแกรม Paint ) ไม่กำหนดช่วงชั้น-บกพร่องทางการเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2554 ณ จังหวัดมหาสารคาม

พรวิลัย-สารคาม54 อินทุอร-สารคาม54


7. รางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภททีม 2 คน ม. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ปี 2553 ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2553  ณ  จังหวัดอุดรธานี

prodesk53-2 prodesk53-1


8. รางวัลระดับเหรียญเงินในกิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ทีม 3 คน ม. 4 – 6 ในงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ปี 2553 ณ  จังหวัดอุดรธานี

project53-3 project53-2 project53-1


9. รางวัลระดับเหรียญเงินในกิจกรรมการแข่งขัน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ประเภททีม 2 คน ม. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ปี 2553 ณ  จังหวัดอุดรธานี

game53-2 game53-1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *