=>การอบรม&สัมมนา

– ๘-๑๐ ก.ค. ๒๕๕๖ หลักสูตร “การอบรมขยายผลการสอนบูรณาการ EIS ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดย ศูนย์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
– ๓๑ มี.ค-๑ เม.ย. ๒๕๕๖    “อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (E-Learning) โดยใช้โปรแกรม OBECLMS version ๓.๒”   ณ โรงแรมมิรามา  กรุงเทพมหานคร  โดย สทร. สพฐ.
– ๑-๔ มี.ค.๒๕๕๖    “อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต”   ณ โรงแรมปทุมรัตน์   จ.อุบลราชธานี  โดย สทร.สพฐ.
– ๒๙-๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔    “การเขียนโปรแกรมภาษาซี”   ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกันทรารมณ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีและการสื่อสาร โรงเรียนในฝัน
– ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๔    “หลักสูตรการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมขอเลื่อนวิทยฐานะ ครู ค.ศ. ๔ สายผู้สอน”  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  สถาบันพัฒนานวัตกรรมและวิจัยทางการศึกษา
– ๑๗-๒๐ ก.พ. ๒๕๕๔  ” ศึกษาดูงาน Jabatan Pelajaran Pulau Pinang   ประเทศมาเลเซีย”   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
– ๒๐-๒๔ ส.ค. ๒๕๕๓   หลักสูตร “Master Teacher ครูบรรณารักษ์ ”   โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
– ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓  หลักสูตร” การจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงานเทคโนโลยี”  ห้องประชุมนกยูงโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม    ศูนย์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
– ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๒   หลักสูตร “การบริหารจัดการงานอาชีพแบบครบวงจร”    ห้องประชุมนกยูง โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม    ศูนย์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
– ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๒     หลักสูตร “การวิจัยทางการบริหารการศึกษา”  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *