=>ประสบการณ์การณ์ในวิชาชีพ

– ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๗ “วิทยากรอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้  Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ” ณ ห้องคอมพิวเตอร์  โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. 28..
– ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๖ “วิทยากรอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เบื้องต้น”  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบึงบูรพ์ สหวิทยาเขตภูมิพิทยาพัฒน์  สพม.เขต ๒๘
– ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔  วิทยากรการอบรม “โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.”    ห้องประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘
– ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔    วิทยากรการอบรม “การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ”        ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม   ศูนย์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
– ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔     วิทยากรการอบรม “การค้าขายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต e-Commerce” ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม  ศูนย์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
– ปี ๒๕๕๔ เป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต ๒๘
– ปี ๒๕๕๒-๕๔ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด โรงเรียนในฝัน
– ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓  วิทยากรอบรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงานเทคโนโลยี โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม    ศูนย์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
– ปี ๒๕๕๑-๕๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
-๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒   วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการเรียนการสอน CAI ด้วยโปรแกรม Flash ๘ ” ห้องประชุมนกยูงโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม    ศูนย์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
– ปี ๒๕๕๐-๕๓ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
– ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒   วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการเรียนการสอน CAI ด้วยโปรแกรม Flash ๘ ” โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน สพท.ศก.เขต ๒ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน สพท.ศก.เขต ๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *