ผลงานภาพยนตร์สั้นรางวัลเหรียญทองระดับภาคปี 2557

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28 ปีการศึกษา 2557
และรางวัลเหรียญทอง ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557