โปรแกรมตัดเกรด

p582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีทำ
1. สร้างโปรเจคใหม่
– กำหนดขนาดของฟอร์ม ตามความเหมาะสม  เลือกปุ่มควบคุมจากเมนูด้านข้าง ดังนี้
– Label   จำนวน  4 ปุุม
– Button   จำนวน  3 ปุุม
– Textbox  จำนวน  1 ปุุม

2. จัดตำแหน่งและแก้ไขคุณสมบัติ กำหนดค่าต่างๆ ให้ได้ตามภาพ
3. เขียน Code Program ดังนี้

3.1 ปุ่มคำนวณ หรือ Button1 ใส่คำสั่งข้างล่าง

Dim a As Byte
Dim grade As String
a = TextBox1.Text

If a >= 80 Then
grade = “4”
ElseIf a >= 75 Then
grade = “3.5”
ElseIf a >= 70 Then
grade = “3”
ElseIf a >= 65 Then
grade = “2.5”
ElseIf a >= 60 Then
grade = “2”
ElseIf a >= 55 Then
grade = “1.5”
ElseIf a >= 50 Then
grade = “1”
Else
grade = “0”
End If
Label4.Text = grade

3.2 ปุ่มยกเลิก หรือ Button2 ใส่คำสั่งข้างล่าง

TextBox1.Text = “”
Label4.Text = “”
TextBox1.Focus()

3.3 ปุ่มออก หรือ Button3 ใส่คำสั่งข้างล่างButton3.Click

 If MessageBox.Show(“คุณต้องการออกจากโปรแกรมหรือไม่”, “Exit program”, MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error) = vbYes Then Me.Close()

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *