โปรแกรมแม่สูตรคูณ

p581

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีทำ
1. สร้างโปรเจคใหม่
– กำหนดขนาดของฟอร์ม ตามความเหมาะสม  เลือกปุ่มควบคุมจากเมนูด้านข้าง ดังนี้
– Label   จำนวน  2 ปุุม
– Button   จำนวน  3 ปุุม
– Textbox  จำนวน  1 ปุุม
– Listbox จำนวน  1 ปุุม
2. จัดตำแหน่งและแก้ไขคุณสมบัติ กำหนดค่าต่างๆ ให้ได้ตามภาพ
3. เขียน Code Program ดังนี้

3.1 ปุ่มคำนวณ หรือ Button1 ใส่คำสั่งข้างล่าง

If TextBox1.Text = “” Then
              MessageBox.Show(“คุณยังไม่ได้ระบุแม่สูตรคูณ”, “ข้อผิดพลาด”,          
              MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Error)
         Else
         Dim i As Byte
         For i = 1 To 12
         ListBox1.Items.Add(TextBox1.Text & “x” & i & “=” & TextBox1.Text * i)
              Next
         End If

3.2 ปุ่มยกเลิก หรือ Button2 ใส่คำสั่งข้างล่าง

TextBox1.Text = “”
           ListBox1.Items.Clear()
           TextBox1.Focus()

3.3 ปุ่มออก หรือ Button3 ใส่คำสั่งข้างล่างButton3.Click

  If MessageBox.Show(“ต้องการออกจาระบบ”, “ออกจากโปรแกรม”,             
            MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Stop,
            MessageBoxDefaultButton.Button2) = vbYes Then Me.Close()

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *