ข้อสอบ : [O-NET] การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รหัสข้อสอบ : TEMB010211 วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : มัธยมปลาย จำนวน : 9 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : [O-NET] การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1)สื่อกลางที่ใช้กันมากในการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายแลนคือข้อใด
ก.สายโทรศัพท์
ข.สายคู่บิดเกลียว
ค.สายโคแอกเชียล
ง.สายเส้นใยนำแสง
2)ข้อใดเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลไร้สายทั้งหมด
ก.Wi-Fi, IP
ข.Wi-Fi, Bluetooth
ค.3G, ADSL
ง.3G, Ethernet
3)ข้อใดแสดงให้เห็นถึงระบบเครือข่ายแบบไร้สาย
ก.บุ๋ม ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กพิมพ์งาน
ข.แก้ว ส่งไฟล์งานไปให้เพื่อนผ่านทาง E-mail
ค.พลอย ใช้โปรแกรม Line สนทนากับเพื่อนผ่านโทรศัพทืมือถือ
ง.หน่อย โหลดภาพจากกล้องถ่ายรูปเข้าไปจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์
4)ชมพู่นั่งชมรายการโทรทัศน์ทุกเช้าก่อนไปทำงาน จากข้อความดังกล่าว เป็นการสื่อสารแบบใด
ก.แบบขนาน
ข.แบบสื่อสารทางเดียว
ค.แบบสื่อสารสองทางเต็มอัตรา
ง.แบบสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา
5)ตามมาตรฐานการจัดการระบบการเชื่อมต่อสื่อสาร ระหว่างระบบเปิด (Open System Interconnection : OSI)การควบคุมข้อมูลถูกส่งผ่านจากต้นทางไปยังปลายทางด้วยเส้นทางที่เหมาะสม เกิดขึ้นในเครือข่ายชั้นใด
ก.ชั้นขนส่ง (transport)
ข.ชั้นเครือข่าย (network layer)
ค.ชั้นกายภาพ (physical layer)
ง.ชั้นเชื่อมโยงข้อมูล (data link layer)
6)อุปกรณ์ใดใช้เชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่ 3 เครือข่ายที่แตกต่างได้ดีที่สุด
ก.ฮับ (Hub)
ข.บริดจ์ (Bridge)
ค.สวิตซ์ (Switch)
ง.เราท์เตอร์ (Router)
7)ข้อใดกล่าวถึงเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) ได้ถูกต้องที่สุด
ก.เครือข่ายที่เชื่อมต่อภายในเมือง
ข.เครือข่ายที่ใช้ภายในองค์กรเท่านั้น
ค.เครือข่ายที่คล้ายอินเทอร์เน็ตแต่ใช้เฉพาะสมาชิกองค์กร
ง.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก
8)การกระทำใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก.สร้างเว็บไซต์ประมูลสินค้า
ข.ติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรม
ค.ค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสืบค้น
ง.ซื้อขายสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
9)ข้อใดเป็นลักษณะการใช้งานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก.ชาย ฟังเพลงที่บันทึกในแผ่น CD
ข.จิ๋ว ใช้โปรแกรม Nero ทำสำเนาแผ่น CD
ค.ดาว ส่งรายงานให้อาจารย์ผ่านทาง G mail
ง.เอก โหลดไฟล์ภาพจากกล้องเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

>>ดูเฉลยที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *