ข้อสอบ : [O-NET] ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

รหัสข้อสอบ : TEMB010210 วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : มัธยมปลาย จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : [O-NET] ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน
1)ข้อใดต่อไปนี้คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ก.Scanner
ข.Monitor
ค.Adobe Indesign
ง.Plasma Monitor
2)ตัวอักษรในข้อใดต่อไปนี้อยู่ในระบบปฏิบัติการที่มีรูปแบบการติดต่อกับผู้ใช้งานแบบบรรทัดคำสั่ง
ก.C:>dir
ข.Desktop
ค.New Folder
ง.My Computer
3)ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ก.Microsoft Windows
ข.Ubuntu
ค.Symbian
ง.Mac Address
4)ระบบปฏิบัติการ Unix สามารถใช้งานไฟล์ ร่วมกับระบบปฏิบัติการใดได้
ก.ระบบปฏิบัติการ Mac OS
ข.ระบบปฏิบัติการ System V
ค.ระบบปฏิบัติการ Palm OS
ง.ระบบปฏิบัติการ Pocket PC OS
5)ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช เหมาะกับผู้ที่ทำงานในอาชีพใดต่อไปนี้มากที่สุด
ก.นักบัญชี
ข.ผู้สื่อข่าว
ค.นักตัดต่อภาพยนตร์
ง.ผู้ประกอบธุรกิจขายปลีก
6)ข้อใดเป็นลักษณะของระบบปฏิบัติการ Linux
ก.ใช้เป็นระบบปฏิบัติการในโทรศัพท์มือถือ
ข.มีการติดต่อกับผู้ใช้งานรูปแบบบรรทัดคำสั่ง
ค.เป็นระบบปฏิบัติการที่มีการเปิดเผยโค้ดให้ดาวน์โหลดได้
ง.รูปแบบหน้าต่างคล้ายระบบปฏิบัติการ MS-DOS
7)ระบบปฏิบัติการในข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย
ก.Windows Server
ข.Windows 2000
ค.Windows Vista
ง.Windows 2010
8)ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่นำมาใช้บนอุปกรณ์พกพาประเภท Smartphone
ก.Ubuntu
ข.iPhone OS
ค.Android
ง.Symbian
9)หากนักเรียนต้องการถนอมรักษาหน้าจอคอมพิวเตอร์ นักเรียนควรใช้โปรแกรมใด
ก.Uninstaller
ข.Screen Saver
ค.Disk Scanner
ง.File Manager
10)ขณะ ใช้งานอินเทอร์เน็ต ปรากฎหน้าต่างที่ไม่ต้องการ ออกมารบกวนอยู่เสมอ และทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง เหตุการณ์นี้เกิดจากโปรแกรมใด
ก.เวิร์ม
ข.ไวรัส
ค.สปายแวร์
ง.ม้าโทรจัน
11)น้อย ต้องการบันทึกข้อมูลเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมปลายของตนเองโดยใส่รายละเอียด ที่เป็น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และวันเกิด น้อยควรเลือกใช้โปรแกรมใดช่วยในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
ก.Microsoft Access
ข.Adobe Premiere
ค.Microsoft PowerPoint
ง.Windows Media Player
12)ซอฟต์แวร์ใดมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้งานพิมพ์เอกสาร
ก.ซอฟต์แวร์กราฟิก
ข.ซอฟต์แวร์นำเสนอ
ค.ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
ง.ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ
13)ถ้าต้องการบันทึก และวิเคราะห์คะแนนของนักเรียน และแสดงข้อมูลสรุปในรูปแบบของแผนภูมิ ซอฟต์แวร์ประเภทใดเหมาะสมที่สุด
ก.ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล
ข.ซอฟต์แวร์นำเสนอ
ค.ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
ง.ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
14)ข้อใดเป็นโปรแกรมสำหรับการสนทนาโต้ตอบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด
ก.MSN, LINE
ข.Skype, Power DVD
ค.PowerPoint, Twitter
ง.Nero Express, Windows Media Player
15)ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด
ก.Solaris, Symbian, IPX, RAM
ข.DOS, WWW., Linux, Windows
ค.Symbian, Mac OS, Linux, Windows
ง.Unix, Linux, Mac OS, Microsoft Office

>>ดูเฉลยที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *