บทที่ 3 รู้จักกับตัวแปร ประกาศตัวแปร ให้ค่าตัวแปร และการตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร

สวัสดีครับ ก็มาถึงบทที่ 3 ของการสอนภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น กันแล้วนะครับ ในบทนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตัวแปรกันบ้าง ในหัวข้อ  รู้จักกับตัวแปร ประกาศตัวแปร ให้ค่าตัวแปร และการตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปรในภาษา C ครับ หัวข้อนี้เป็นส่วนสำคัญ ยังก็ไงพยายามทำความเข้าใจ หรือถ้าจะถามอะไรเพิ่มเติมให้ถามด้านล่างได้เลยครับ ^^

 

รู้จักกับตัวแปรในภาษา C

ตัวแปร คืออะไร ตัวแปรก็คือที่สำหรับเก็บข้อมูลในโปรแกรมของเราครับ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการเก็บเลข 10 ในโปรแกรมเรา เราก็ต้องเอาเลข 10 มาใส่ไว้ในตัวแปรครับ อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น ถ้าเราต้องการให้โปรแกรมเก็บ ชื่อ – นามสกุล ผู้ใช้ เราก็ต้องเก็บไว้ในตัวแปร อีกเช่นกันครับ ดังนั้นจึงมีคนมักเปรียบเปรยว่าตัวแปร คือกล่องสี่เหลี่ยมใบหนึ่งที่มีไว้เพื่อเก็บข้อมูล ลองดูภาพครับ

 

สอนภาษา C : บทที่ 3 รู้จักกับตัวแปร ประกาศตัวแปร ให้ค่าตัวแปร และการแสดงผลค่าในตัวแปร จากรูป ตัวแปร มีส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ

1) ชื่อตัวแปร

2) ประเภทข้อมูล

3) ข้อมูลที่เก็บอยู่ในตัวแปร

 

 

 

 

 

 


 

การประกาศตัวแปร ในภาษา C

การประกาศตัวแปร คือ คำสั่งที่เขียนเพื่อทำการสร้างตัวแปร (หรือสร้างกล่องเก็บข้อมูล) โดยการจะประกาศตัวแปรนั้น เราจำเป็นต้องตั้งชื่อตัวแปรและตั้งประเภทข้อมูลของตัวแปรที่จะทำการประกาศตัวนั้นด้วย ดังรูป

 

สอนภาษา C : บทที่ 3 รู้จักกับตัวแปร ประกาศตัวแปร ให้ค่าตัวแปร และการแสดงผลค่าในตัวแปร จากรูป แสดงรูปแบบคำสั่งในการประกาศตัวแปรและ

ภาพประกอบหลังจากการประกาศตัวแปร

 

การประกาศตัวแปรนั้นรูปแบบคือ

 

 ประเภทข้อมูล ชื่อตัวแปร;

 

  ประเภทข้อมูล คือ ประเภทของข้อมูลที่สามารถ

ใส่ลงในตัวแปรตัวนี้ได้

ชื่อตัวแปร คือ ชื่อเรียกตัวแปรตัวนี้ เอาไว้ใช้เรียก

ภายในโปรแกรม

 

 

 


 

การให้ค่าตัวแปร ในภาษา C

การให้ค่าตัวแปร คือ การนำข้อมูลใส่ไว้ในตัวแปร เมื่อเราสร้างตัวแปรมาใช้แล้วเราก็ต้องนำข้อมูลที่ต้องการมาเก็บเพื่อใช้ในการ ประมวลผล หรือแสดงผล ต่อไป ลองดูตัวอย่างการให้ค่า ดังรูป

 

สอนภาษา C : บทที่ 3 รู้จักกับตัวแปร ประกาศตัวแปร ให้ค่าตัวแปร และการแสดงผลค่าในตัวแปร จากรูป คือตัวอย่างคำสั่งการให้ค่าตัวแปร ความหมายของคำสั่งนี้คือ

นำค่า 10 มาใส่ในตัวแปร X ดังนั้นหลังการให้ค่าแล้ว ตัวแปร X

ก็จะเก็บค่า 10 ไว้ข้างในตัวแปร

 

การให้ค่าตัวแปรนั้นรูปแบบคือ

 

 ชื่อตัวแปร = ค่าข้อมูล;

 

ชื่อตัวแปร คือ ชื่อของตัวแปรที่ต้องการนำข้อมูลมาเก็บ

โดยชื่อตัวแปรนั้น ต้องถูกประกาศมาก่อนหน้าจะให้ค่า

ค่าข้อมูล คือ ข้อมูลที่ต้องการจะเก็บใส่ตัวแปร

 

 


 

การตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร ในภาษา C

การตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร คือ การให้ค่าตัวแปรพร้อมกับการประกาศตัวแปร คำถามคือ แล้วมันต่างกันยังไงล่ะ ? คำตอบก็คือ การตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปรนั้น ใช้คำสั่งแค่เพียงบรรทัดเดียวครับ แต่การประกาศตัวแปรแล้วค่อยมาให้ค่าตัวแปรนั้นใช้คำสั่ง 2 บรรทัดด้วยกัน ลองดูตัวอย่างจากรูปครับ

 

สอนภาษา C : บทที่ 3 รู้จักกับตัวแปร ประกาศตัวแปร ให้ค่าตัวแปร และการตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร จากรูป ด้านบน (ขอบเขียว) แสดงตัวอย่าง

การตั้งค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร จะเห็นได้ว่า

ใช้เพียงบรรทัดเดียวในการเขียนคำสั่ง

ซึ่งให้ผลลัพธ์เหมือนกับด้านล่าง

 

การตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปรนั้นรูปแบบคือ

 

 

 ประเภทข้อมูล ชื่อตัวแปร = ค่าข้อมูล;

 

ประเภทข้อมูล คือ ประเภทของข้อมูลที่สามารถ

ใส่ลงในตัวแปรตัวนี้ได้

ชื่อตัวแปร คือ ชื่อเรียกตัวแปรตัวนี้ เอาไว้ใช้เรียก

ภายในโปรแกรม

ค่าข้อมูล คือ ข้อมูลที่ต้องการจะเก็บใส่ตัวแปร

 

ตัวอย่างการประกาศตัวแปร ให้ค่าตัวแปร และการตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร ในภาษา C

 

1) เปิดโปรแกรม Dev-C++ และทำการสร้าง Source File ใหม่และ Save Source File ชื่อ c_variable_basic.c จากนั้น Copy Source Code นี้

 

#include <stdio.h>
int main()
{

int X;
int Y = 10;

X = 10;

getch();
return 0;

}

 

2) นำ Source Code ที่ Copy มาวางใน Source File

 

สอนภาษา C : บทที่ 3 รู้จักกับตัวแปร ประกาศตัวแปร ให้ค่าตัวแปร และการตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร

 

3) ทำการ Save Source File , คอมไพล์ (Complie) และ รัน (Run) โปรแกรม และจะพบกับหน้าต่าง (Window) การแสดงผลตามรูป

 

สอนภาษา C : บทที่ 3 รู้จักกับตัวแปร ประกาศตัวแปร ให้ค่าตัวแปร และการตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร

 

จากการแสดงผล จะเห็นได้ว่าไม่มีตัวเลขหรืออะไร แสดงผลออกมาเลยนั่นก็เพราะ เรายังไม่ได้สั่งแสดงผลค่าในตัวแปร นั่นเองซึ่งเรื่องการแสดงผลค่าในตัวแปรนั้นจะถูกกล่าวในบทความต่อไปครับ

 


 

ข้อควรระวังในการใช้งานตัวแปร ที่อาจผิดพลาดได้บ่อย

 

1) ลืมประกาศตัวแปรก่อนการใช้งาน เช่น Source Code ตัวอย่างนี้ จะให้ได้ว่ามีการใช้ ตัวแปร X ให้ค่า 10 ( X = 10; )

 

#include <stdio.h>
int main()
{

int Y = 10;

X = 10;

getch();
return 0;

}

 

แต่เราไม่มีการประกาศตัวแปร X ก่อน ดังนั้นเมื่อเรา Complie Source File จึงเกิด Error ขึ้นดังรูป

 

สอนภาษา C : บทที่ 3 รู้จักกับตัวแปร ประกาศตัวแปร ให้ค่าตัวแปร และการตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร

 

2) ชื่อตัวแปร ตัวเล็กตัวใหญ่ เช่น การที่เราประกาศตัวแปร X (ใหญ่) กับ x (เล็ก) จะถือว่าเป็นตัวแปรคนละตัวกันเราเรียกกรณีแบบนี้ว่า case sensitive ครับ เช่นตัวอย่างนี้

 

#include <stdio.h>
int main()
{

int X;

int Y = 10;

x = 10;

getch();
return 0;

}

 

จาก Source Code เราประกาศ int X; แต่เรานำมาใช้ x = 10; ดังนั้นจึงเกิด Error ขึ้นตามรูปครับ

 

สอนภาษา C : บทที่ 3 รู้จักกับตัวแปร ประกาศตัวแปร ให้ค่าตัวแปร และการตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร

 

เอาล่ะครับก็จบไปกับการประกาศตัวแปร ให้ค่าตัวแปร การตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร และแถมด้วยข้อผิดพลาด (Error) ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการใช้งานตัวแปร หากใครมีปัญหาด้านการเขียน Code หรือ Complie ไม่ได้ยังไง เข้ามาเขียนแจ้งได้ที่  Fan Page ของ Ami-Solution เลยครับผม

 

สิ่งที่คุณจะทำได้หลังจากอ่านบทความนี้

– คุณจะสามารถสร้าง Source File และ Save เป็น

– คุณจะสามารถประกาศตัวแปร ให้ค่าตัวแปร และตั้งค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรที่ทำการประกาศ ได้

– คุณจะสามารถ Complie และ Run ทดสอบโปรแกรมที่คุณเขียนได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *