โปรแกรมหาค่าเฉลี่ย

จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับตัวเลขเข้ามา 10 จำนวนหาค่าเฉลี่ย หาจำนวนน้อยที่สุด

…..Code Program….

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <conio.h>

int main()

{   int n,j;  float num[20],min;  char numstring[20];

float sum = 0;

int count = 0;

float avg;

printf(“Enter the number of data that you want to find the minimum :”);

n = atoi(gets(numstring));

for ( j=0;j<n;j++)

{

printf(“Enter data no. =%d :”,j+1);

num[j] = atof(gets(numstring));

}

min = num[0];

for (j=0;j<n;j++)

if  ( num[j]  <  min )   min = num[j];

j=0;    while (j<n)  {

count++;

sum+=num[j];

printf(” num [%d]  = %6.2fn”,j+1,num[j]); j++;

}

avg = sum/count;

printf(” Average value = %6.2fn”,avg);

printf(” Minimum value = %6.2fn”,min);

getch();

}

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *