โปรแกรมคำนวณส่วนลดของสินค้า

จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณส่วนลดของราคาสินค้าและราคาสินค้าสุทธิ
ให้แก่ลูกค้าจากยอดซื้อที่รวม VAT 7% แล้ว ตามเงื่อนไขดังนี้
• ยอดซื้อ 1- 1000 บาท ให้ส่วนลด 3%
• ยอดซื้อ 1001- 2000 บาท ให้ส่วนลด 5%
• ยอดซื้อ 2001- 5000 บาท ให้ส่วนลด 7%
• ยอดซื้อ 5001- 10000 บาท ให้ส่วนลด 9%
• ยอดซื้อ 10001 บาทขึ้นไป ให้ส่วนลด 10%

……..Code Program………

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main()

{

float n,a,b,c,d,e,f,x,y,y1,y2,y3,y4;

printf(“Enter Number of purchase: “);

scanf(“%f”,&n);

a = n*7/100;

b = n*3/100;

c = n*5/100;

d = n*7/100;

e = n*9/100;

f = n*10/100;

x = n + a;

y = x – b;

y1 = x – c;

y2 = x – d;

y3 = x – e;

y4 = x – f;

if(n >= 1 && n <= 1000){

printf(“nnPurchase price, including VAT = %fnn”,x);

printf(“Customer discount = %fnn”,b);

printf(“Net price to pay = %fnn”,y);

}

else if(n >= 1001 && n <= 2000){

printf(“nnPurchase price, including VAT = %fnn”,x);

printf(“Customer discount = %fnn”,c);

printf(“Net price to pay = %fnn”,y1);

}

else if(n >= 2001 && n <= 5000){

printf(“nnPurchase price, including VAT = %fnn”,x);

printf(“Customer discount = %fnn”,d);

printf(“Net price to pay = %fnn”,y2);

}

else if(n >= 5001 && n <= 10000){

printf(“nnPurchase price, including VAT = %fnn”,x);

printf(“Customer discount = %fnn”,e);

printf(“Net price to pay = %fnn”,y3);

}

else if(n >= 10001){

printf(“nnPurchase price, including VAT = %fnn”,x);

printf(“Customer discount = %fnn”,f);

printf(“Net price to pay = %fnn”,y4);

}

getch();

}

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *