ประกาศผลการแข่งขัน ม.ต้น

๑. การแข่งขันเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
– รางวัลชมเชยอันดับ 1  ได้แก่ ด.ช.กฤษณพงศ์ แก้วประดับ และ ด.ช.รัฐพล รัตนะวัน ชั้น ม.๑/๑
– รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายพงศธร และ เด็กชายวัฒนา ชั้น ม.๒/๑
– รางวัลชมเชยอันดับ 3  ได้แก่ เด็กชายสัญธิชัย เชื้อคำฮดและเด็กชายณัฐพล การะเกษ ชั้น ม.๒/๑
– รางวัลชมเชยอันดับ 4  ได้แก่ เด็กชายนิวัฒน์ อ่อนหวาน และเด็กชายนครินทร์ ทิพศร ชั้น ม.๒/๑

๒.การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
– รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ.รัตน์ติยากร บริบาลเเละด.ญ.อินทิราพร นามวงษ์ ชั้น ม.๒/๒
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงมัลนิกา ทองดี และเด็กหญิงณัฐรินีย์ บุญมานัส ชั้น ม.๓/๑
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน ได้แก่  ด.ญ.สุกัญญา ทิพย์ศรีเเละด.ญ.วณิดา กุมมารหล่า ชั้น ม.๒/๒

๓. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์
– รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายบุรินทร์ อรรคบุตรและ เด็กหญิงชลธิดา อำนวย  ชั้น ม.๓/๑
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ.นฤมล เครือแสงและด.ญ.จิตราพร ระยับ                 ชั้น ม.๒/๑

๔. การสร้างการ์ตูแอนิเมชั่น 2D
– รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.พลวัต แก้วศรีจันทร์ และ ด.ช.ชูเกียรติ สุตะพันธ์ ชั้น ม.๒/๒- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.เจษฎา อรรคบุตรและด.ญ.ศิริลักษณ์ เถระพันธ์ ชั้น ม.๒/๒

๕. การเขียนเว็บเพจ(เว็บเอดิเตอร์)
– รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ได้แก่ ด.ช.พิชญา สิริโภคาสาธุกิจ ด.ช.สุรเชษฐ์ สายลาม ชั้น ม.๒/๒
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงประกายเกษ บุญอยู่ เด็กหญิงสุธาวัลย์ ไชยนิตย์ ชั้น ม.๓/๑

๖. การเขียนเว็บเพจ(CMS)
– รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ได้แก่ ด.ช.ปณิธาน หินเกล็ด และ ด.ช.หัสวรรษ สุตะพันธ์ ชั้น ม.๒/๒
– รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ช.วิศรุต อุตทูน และ ด.ช.รัชพล โกศล ชั้น ม.๒/๓

 

One response to “ประกาศผลการแข่งขัน ม.ต้น

  1. Pingback: ประกาศผลการแข่งขัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *