ประวัติส่วนตัว

ภูมิลำเนาnut571
– อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ปัจจุบัน
– 99  หมู่  2 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

ตำแหน่งหน้าที่การงาน
– ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติการศึกษา
-ปี  2533 ศศ.บ. (บรรณารักษ์) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ปี  2553ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการรับราชการ
-ปี 2533 บรรจุครั้งแรก ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
-ปี 2535 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
-ปี 2537 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
-ปี 2540 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
-ปี 2544 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
-ปี 2547 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
-ปี 2548 ดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
– ทวีติยาภรณชางเผือก …..decor05510
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/011/008/7.PDF

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *