Monthly Archives: พฤษภาคม 2015

สุดยอด 5 สาขาอาชีพด้านเทคโนโลยี เรียนแล้วไม่ตกงานในศตวรรษที่ 21

สวัสดีทุกคนครับ กลับมาพบกับ มองการศึกษาโลก อีกครั้งหนึ่งนะครับ ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์มาสู่โลกของออนไลน์นั้น

ทำให้วิชาชีพหลายอาชีพมีการปรับตัวเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกำเนิดของ Smart TV, Laptop รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Twitter, YouTube และ Facebook ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้สร้างอาชีพใหม่ๆขึ้นมามากมายเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

สุดยอด 5 สาขาอาชีพด้านเทคโนโลยี
Continue reading