Monthly Archives: มิถุนายน 2014

แนะนำ..เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน..คนใหม่

kmalนายกมล รอดคล้าย

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(เลขาธิการ กพฐ.)

ประวัติ นายกมล รอดคล้าย

ประวัติการศึกษา

– ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย – จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– การบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
– นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ก.พ.
– Leader for Education Program National Institute of Education Singapore
– E – managing University Multimedia University Malaysia

Continue reading

รักษาอาการเจ็บคอแบบวิถีธรรมชาติ

        อากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยเหลือเกิน เจอเข้าแบบนี้บางคนถึงกับมีอาการป่วยเบา ๆ กันเลยเนอะ บ้างก็ปวดหัวตัวร้อน แต่ที่น่ารำคาญที่สุดเห็นทีจะเป็นอาการไอ พร้อมกับอาการเจ็บคอ ที่กว่าจะรักษากันให้หาย ก็ต้องพึ่งยาหลายขนาน แต่หากใครกำลังมองหาวิธีแก้ไอ และรักษาอาการเจ็บคอแบบวิถีธรรมชาติอยู่ล่ะก็ 10 ยารักษาอาการเจ็บคอจากธรรมชาติที่เว็บไซต์

Continue reading