Monthly Archives: พฤศจิกายน 2013

Hello World! โปรแกรมแรกในชีวิต

 Hello World! โปรแกรมแรกในชีวิต

ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี้ครับ นักเรียนอาจจะลองเขียนโปรแกรมนี้ลงใน Dev-C++ เพื่อศึกษาผลลัพธ์ด้วยก็ได้

บรรทัดที่ 1     #include<stdio.h>

บรรทัดที่ 2     int main()

บรรทัดที่ 3     {

บรรทัดที่ 4                printf(“Hello World!”);

บรรทัดที่ 5                return 0;

บรรทัดที่ 6     }

ผลลัพธ์เมื่อรันโปรแกรม

Hello World!

โปรแกรมด้านบนนี้เป็นโปรแกรมภาษาซี ซึ่งเมื่อรันโปรแกรมแล้วจะแสดงผลคำว่า Hello World! โดย

บรรทัดที่ 1 เป็นการเรียกใช้ไฟล์ stdio.h ซึ่งเป็นไฟล์ที่บรรจุฟังก์ชัน printf ที่ถูกเรียกใช้ในบันทัดที่ 4

บรรทัดที่ 2 ฟังก์ชัน int main() เป็นฟังก์ชันหลักสำหรับเขียนโปรแกรม โดยทุกโปรแกรมจะต้องมีฟังก์ชันหลักนี้เสมอ

บรรทัดที่ 3 วงเล็บเปิดสำหรับเริ่มเขียนโปรแกรม โปรแกรมที่เขียนจะต้องเขียนภายในวงเล็บนี้

บรรทัดที่ 4 เรียกใช้ฟังก์ขัน printf เพื่อแสดงคำว่า Hello World!

บรรทัดที่ 5 คืนค่า 0 เพื่อบอกว่าจบโปรแกรม

บรรทัดที่ 6 วงเล็บปิด เพื่อแสดงว่าจบฟังก์ชัน main

สำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ก็มีโครงสร้างหลักๆ ตามตัวอย่างด้านบน ส่วนที่แตกต่างกันไปก็คือส่วนที่อยู่ในวงเล็บปีกกานั่นแหละครับ ดังนั้นหากใครจำโครงสร้างหลักๆ นี้ไม่ได้ โปรแกรมก็คงทำงานไม่ได้แน่นอน แล้วจะทำอย่างไรให้จำได้ล่ะ? คำตอบก็คือ ต้องฝึกเขียนโปรแกรมบ่อยๆ ไงครับ แล้วจะเก่งเอง (Learning by doing) ครับ